Alm. Check

Generelt øjensundhed, Sukkersyge, Forhøjet blodtryk, Stofskiftelidelser, Erhvervssyn, Trafiksyn, Alm. undersøgelse af børn.


AMD / FORKALKNING I ØJNENE

AMD, som er betegnet populært som "alderspletter på nethinden", er en sygdom i øjets gule plet. Denne sygdom kan medføre en forringelse af det skarpe syn/læsesynet. Der findes to former af AMD: Tør AMD og våd AMD. Sidstnævnte kan lede til betydlig synsnedsættelse indenfor dage til uger. Sygdommen er en folkesygdom da ca. 40% af 70 år + har den i en eller anden grad. Der er det vigtigt at blive undersøgt af en øjenlæge jævnligt.


Grå stær

Grå stær, også kaldet katarakt, er betegnelsen for uklarheder i øjets linse. Linsen ligger lige bag pupillen og er normalt helt klar. Linsen kan blive uklar med alderen. Hvis linsen er uklar, kan lyset ikke passere frit til nethinden bagerst i øjet, og synet bliver nedsat. Den eneste effektive behandling af grå stær er operation med fjernelse af linsens uklare indhold og indlæggelse af en klar linse lavet af kunststof. 


Grøn stær / glaukom

Grøn stær skyldes henfald af synsnerven, hvor denne forlader øjet. Sygdommen er ofte forbundet med forhøjet øjentryk og optræder i to forskellige former. Almindelig grøn stær er ofte ledsaget af moderat forhøjelse af øjentrykket og medfører et langsom henfald af synsnerven. Akut grøn stær opstår, når øjets væskeafløb pludseligt blokeres, hvorved trykket stiger voldsomt. Kan medføre, at synsnerven visner inden for få dage. Grøn stær er hyppigst aldersbetinget.