Medicinsk behandling

Tørre øjne

Tørre øjne er en lidelse, som enten skyldes en utilstrækkelig produktion af tårefilm og/eller en dårlig kvalitet af tårefilmen. Symptomerne på tørre øjne kan variere fra person til person, men ofte viser de sig ved tørhed, kløen, brænden og svien i øjnene. Disse symptomer kan være ledsaget af en øget tåreproduktion, som på paradoksalt vis får øjnene til at løbe i vand. 
<br><br>
Det er vist, at der er en lang række risikofaktorer for udviklingen af tørre øjne: Høj alder, køn (kvinde), dårligt indeklima, luftforurening, nogen former for medicin, brugen af kontaktlinser, refraktiv øjenoperation m.m.


AMD / Forkalkning i øjnene

AMD, som er betegnet populært som "alderspletter på nethinden", er en sygdom i øjets gule plet. Denne sygdom kan medføre en forringelse af det skarpe syn/læsesynet. Der findes to former af AMD: Tør AMD og våd AMD. Sidstnævnte kan lede til betydlig synsnedsættelse indenfor dage til uger. Sygdommen er en folkesygdom da ca. 40% af 70 år + har den i en eller anden grad. Der er det vigtigt at blive undersøgt af en øjenlæge jævnligt. 


Grøn stær / glaukom

Laserbehandling af afløbskanaler i øjets kammervinkel er en aktuel mulighed hos nogen græn stær patienter. Denne procedure (ALT eller SLT) medfører et forøget væskedræn fra øjet og derved sænkes øjets tryk. Øjets tryk sænkes med gennemsnitling 25% hos 75%-80% af nehandlede patienter. Proceduren er uden større ubehag. Synet er sløret nogle timer efter behandling. 


Rødt øje

Rødt øje er et almindeligt øjensymptom, som kan være meget vigtigt. Slimhinden bliver rød, fordi den vil forsvare sig. Øjenbetændelse, øjenallergi, fremmedlegeme, tørre øjne, afskrabning på øjet, UV-lys, kemi, blødning, regnbuehindebetændelse og akut græn stær kan være nogen af årsagerne til et rødt øje. Et smertefuldt øje plejer at indikere at man straks skal opsøge en øjenlæge. 


 

Kirurgisk behandling

grå stær

Grå stær, også kaldet kararakt, er betegnelsen for uklarheder i øjets linse. Linsen ligger lige bag pupillen og er normalt helt klar. Linsen kan blive uklar med alderen. Hvis linsen er uklar, kan lyset passere frit til nethinden bagerst i øjet, og synet bliver nedsat. Den eneste effektive behandling af grå stær er operation med fjernelse af linsens uklare indhold og indlæggelse af en klar linse lavet af kunststof.


øjenlåg

Entropion, indaddrejet øjenlåg
Med alderens forringes hudens bindevæv heraf flere forstærkninger omkring øjnene. Dette kan resultere i en indaddrejning af det nedre øjenlåg, så øjenvipperne ”skurer” mod øjets overflade. Sidstnævnte giver stor irritation og risiko for infektion (og dermed truet syn). I lokalbedøvelse kan fænomenet dog operativt udbedres effektivt.


Ektropion, udaddrejet øjenlåg
Med alderens forringes hudens bindevæv heraf flere forstærkninger omkring øjnene. Dette kan resultere i slaphed og udaddrejning af nedre øjenlågskant med tåreflåd. I lokalbedøvelse kan fænomenet dog operativt udbedres effektivt. 

Lateral cantral opstramning
Med alderens forringes hudens bindevæv heraf flere forstærkninger omkring øjnene. Dette kan resultere i slaphed af nedre øjenlågskant (især ved øjenkrog mod tindingeregion) med tåreflåd. I lokalbedøvelse kan fænomenet dog operativt udbedres effektivt. 

Medial cantral opstramning
Med alderens forringes hudens bindevæv heraf flere forstærkninger omkring øjnene. Dette kan resultere i slaphed af nedre øjenlågskant (ved øjenkrog ind mod naæsen) med tåreflåd. I lokalbedøvelse kan fænomenet dog operativt udbedres effektivt. 

Øvre øjenlåg
Med alderens løsnes hudens nedbinding til knoglerne (ansigtsskelettet), hvorfor huden bliver løsere, hænger og fremstår mere slap. Den overskydende hud kan derved skygge for synet. I sådanne tilfælde er det muligt i lokal bedøvelse at fjerne den overskydende hud og bedre udsynet.

Gevækster, ”dimser”
Huden er vores største organ (ca. 10 kg) og fornyer sig konstant. Dette giver mulighed for alternative vækster – især med alderen. I øjenomgivelserne kan disse være meget genererende, men kan relativt let fjernes i lokalbedøvelse evt. med mikroskopiprøve eller med laserbehandling. Sidstnævnte efterlader ikke arvæv.

Bygkorn
I øjenlågene er der flere hndrerede kirtler, som danner sekret til øjets overflade. Hvis en udførselskanal tilstoppes eller invaderes af bakterier kan der opstå en ”bygkorn”. Desværre har bygkornet en tendesn til at indkapsle sig (hård skal) og kan være relativ modstandsdygtig overfor medicinsk behandling. I disse tilfældes exideres og udrømmes bygkornet under lokalbedøvelse.


Cholesterol aflejringer

Disse cholsterol aflejringer er ofte kosmetisk skæmmende men ufarlige. De har ikke noget med cholesterol i blodet at gøre, men er ofte arvelige. De kan fjernes ved operation i lokalbedøvelse, men da de har en tendens til at komme igen, foretrækkes det at behandle dem med laser, som typisk ikke efterlader ar og samtidig ikke kræver fjernelse af hud.


Øjenbryn

Med alderens løsnes hudens nedbinding til knoglerne (ansigtsskelettet), hvorfor huden bliver løsere, hænger og fremstår mere slap. Pandens synker så at sige ned med alderen og kan forårsage overskydende hud, som kan skygge for synet. I sådanne tilfælde er det muligt i lokal bedøvelse at løfte øjenbrynene og bedre udsynet.


Tåreflåd, tårekanaler

Tåreveje kan blive lukket / forsnævret med tiden, et problem som ofte kan løses med kirurgisk indgreb.

Gennemskylning
Ved stoppede tårekanaler forsøges med end tårevejskanlylse at genetablere passage fra øjet til næse / svælg ved at indsprøjte saltvand under lokal øjebedøvelse (øjendråber). 

Sondering
Dette indgreb udføres i lokal bedøvelse (sprøjte) hvor man sorsøger at genetablere passage fra øjet til næsen / svælg ved benyttelse af en fleksibel metal kanyle, som forsøger at udblokere og udvide tårevejen mekanisk. Ved fjernelse af kanylen kan der opstå små blødninger og ubehag. 

Intubation
Dette indgreb udføres i lokal bedøvelse (sprøjte) hvor man forsøger at genetablere passage fra øjet til næsen/svælg ved benyttelse af en fleksibel metal kanyle + en silikone slange. Ved endoskopisk undersøgelse af næsen, kan man placere slangen i det rigtige sted. Slangen fjernes først ca. 3 mdr efter. Sygesikring dækker ikke denne procedure.  


øjenlaser

Efterstær
Efterstær er en uklarhed i den linsekapsel som efterlades i forbindelse med en grå stær operation. Der kan udvikles efterstær måneder til år efter en operation for grå stær. Pupillen udvides og i lokalbedøvelse med laser dannes et lille hul i midten af efterstæren – dette er smertefrit. Efterstær kan komme igen i det sammen øje sjældne gange. 

Akut snævervinklet grøn stær
Denne smertefulde tilstand opstår grundet regnbuehinde/linse kontakt og dermed lukning af udløbskanaler fra øjets forreste del og hermed kraftig stigning af øjets tryk. Laserbehandling kaldet iridotomi øget afløbet ved at danne et lille nyt hul (by-pass) i regnbuehinden.  Iridoplastik er også en anden form for behandling hvor regnbuehinde skrumpes. Begge laserbehandlinger udføres i lokalbedøvelse med øjendråber. 

Forebyggende akut snævervinklet grøn stær
Det mest rationale og fornuftige er at forbygge den akutte tilstand ved at behandle regnbuehinde inden lukning af vinklen, med heraf følgende højt øjentryk, smerter og i de værste fald blindhed. Ved en forbyggende laserbehandling er de fleste tilfælde ikke forbundet med smerter. Øjenlægen vurderer hvilken behandling der er aktuel.

Grøn stær
Laserbehandling af afløbskanaler i øjets kammervinkel er en aktuel mulighed hos nogen grønstær patienter.  Denne procedure (ALT eller SLT) medfører et forøget væskedræn fra øjet og derved sænkes øjets tryk. Øjets tryk sænkes med gennemsnitligt 25% hos 75%-80% af behandlede patienter. Proceduren er uden større ubehag. Synet er sløret nogle timer efter behandling. 

Nethinde
Laserbehandling af nethinde kan være nødvendig i forbindelse med flere øjensygdomme: Sukkersyge i øjne og blodpropper. Behandling formål er at brande de små sivepunkter langs karrerne og stoppe hævelsen.  Nethindebehandling af rifter som følge af glaslegemesammenfald pleje at være forebyggende. I disse tilfælde forsøger man at svejse nethinde på plads for at undgå evt. nethindeløsning. Ved behandling kan der opstår forbigående smerter.